Concello de Pontevedra - oficina de información da Feira Franca
C/ Alfonso XIII (o carón da biblioteca pública) PONTEVEDRA Teléfono / fax. 986 860 587